Koordynator ds. nadzoru prac inspektorów kontroli jakości