Dla akcjonariuszy

1 czerwca, 2022

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „Spomasz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach, pod adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]
3 stycznia, 2022

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FKSiM SPOMASZ SA w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

Zarząd Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „Spomasz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach, adres: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego […]
24 września, 2021

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Ustawa), dnia 1.03.2021 […]
9 września, 2021

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Ustawa), dnia 1.03.2021 […]
26 sierpnia, 2021

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Ustawa), dnia 1.03.2021 […]
26 sierpnia, 2021

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spomasz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach, pod adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]
12 sierpnia, 2021

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Drugie wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w spółce Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek […]
29 lipca, 2021

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn ‘’SPOMASZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach do złożenia dokumentów akcji w spółce Z uwagi […]